Välj mellan normalstora hjul och större hjul

Observera att samtliga Skikes levereras opumpade

Se pumpinstruktioner här: http://www.skike.se/res/Pumpinstruktioner.pdf

Pump instruktioner för stora hjul (200): http://www.skike.se/res/Pumpinstruktioner-200-hjul.pdf

OBS! DE STÖRRE HJULEN (200) KAN PUMPAS MED ANDRA PUMPAR