Välj din skikemodell:

Skike slangar

Till modellerna v7 FIX,  v8 LIFT och v8 TOUR ska du ha en
Skikeslang med spännring.