UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL AV RULLSKIDOR

RULLSKIDCENTERS Skötselråd

- Växla rullskidorna varannan runda för jämnt slitage (vänster rullskida till höger fot och vice versa). Låt t.ex. höger bindning vara öppen när du är klar och ta alltid på den öppna på vänster fot.

- Kontrollera så att alla skruvar/muttrar är spända innan du ger dig ut.

- Rullskidorna skall hållas rena och torra.

- Undvik att köra på saltade vägar.

- Om de har körts i salt och/eller blött väder/underlag, skall de sköljas av i kallt, rinnande vatten (lågt tryck) och torkas av omgående.

- Rullskidorna förvaras i rumstemperatur. Lägg dem gärna på golvvärme så att fukten lämnar.

- Har du varit ute i extremt blött väder: Rulla samtliga hjul några varv efter att de torkat.

UNDVIK SALTADE VÄGAR

Ibland går det inte att undvika att köra i salt, men gör så gott du kan. Gör rent rullskidorna noga om du har kört i salt. Ta av hjulen och torka rent.

VIKTIGT MED KALLT VATTEN

Om du ska skölja av dina rullskidor så gör det med kallt, rinnande vatten. Detta för att du inte ska trycka in massa skräp i backspärrlagret (stoppen i bakhjulet) och för att det inte ska bildas kondens i kullagren (kullagren är kapslade, men med högt vattentryck och värme kan det komma in fukt som sedan blir rost). 

DIAMANTBRYNE GJORT FÖR STAVSPETSAR

I vår webshop så finner du diamantbryne som är specialgjort för att slipa stavspetsar. Metallspetsen på rullskidspetsen är av härdad metall och tål inte alltför hög värme, vilket gör att en slipning med t.ex. en slipsten kan förstöra härningen. Vårt bryne värmer inte metallen så det är bara att slipa på.

Om du inte slipar dina stavspetsar så kommer stavarna förr eller senare att börja slinta på asfalten och det gör att du tappar kraft och allt som oftast tålamodet.


Tillverkarnas rekommendationer

 

SWENOR Skötselråd

Skötseln av Swenor rullskidor är mycket enkel. Man skall endast hålla skidorna rena och torra. Efter åkning i blött före skall skidan helst tvättas av men viktigast är att se till att de snarast torkar helst i ett varmt rum eller på varmt golv. Förvara rullskidorna i rumstemperatur när de inte används.

Lagren i Swenor rullskidor är förseglade kvalitetslager. De kräver ingen olja eller fett. Använd ej rostlösningsmedel som t.ex WD40, 5-56 och liknande. Det driver ut fettet ur lagren.

Swenor har även bra guider som kan vara till nytta: http://www.swenor.com/sv/handbocker/

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.